Održana prva radionica u okviru projekta SEQA-ESG2

Prva radionica u okviru projekta SEQA-ESG2, održana je u Beogradu 23. i 24. maja u hotelu „Courtyard by Marriot“. Reč je o projektnoj aktivnosti u okviru projekta SEQA-ESG2 (osnovne informacije o projektu su dostupne na linku), koju je NAT, u svojstvu projektnog partnera, a u saradnji sa Evropskom asocijacijom za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) kao koordinatorom projekta, sproveo sa ciljem da sve agencije koje su učesnici na projektu razmene iskustva i podele izazove koje imaju u usklađivanju sa Evropskim standardima i smernicama (ESG).

Događaju su ispred NAT-a oba dana prisustvovali v.d. direktor NAT-a prof. dr Šijački, sekretar NAT-a Janko Balšić i Službenik za međunarodnu saradnju Emilia Knežević. Ostali učesnici radionice bili su ispred agencija iz Bosne i Hercegovine (HEA), Republike Srpske (AHERS), Azerbejdžana (TKTA) i Ukrajine (NAQA), u svojstvu pridruženih partnera, kao i predstavnici ENQA i dva eksperta iz Slovačke (SAAHE) i Švedske (UKÄ).

Radionica je bila posvećena ključnim elementima procesa revizije ESG, koji se oslanja na obezbeđenje kvaliteta koje sprovodi nezavisna agencija, uz uključivanje svih relevantnih partnera. Poseban fokus je bio stavljen na ESG standarde 2.2 (Designing methodologies fit for purpose) i 2.3. (Implementing processes). Budući da je radionica osmišljena da bude interaktivna, svi učesnici uzeli su aktivno učešće. Oba dana su organizovane „poster sesije“ gde su svi učesnici mogli da podele svoja iskustva, kao i izazove sa kojima se susreću.

Učesnici su imali priliku da čuju iskustva agencija iz Slovačke (SAAHE) i Švedske (UKÄ), a nakon prezentacija su usledile konstruktivne diskusije sa ciljem uzajamnog učenja jednih od drugih. Na kraju drugog dana su izvedeni relevantni zaključci o svim pitanjima o kojima se diskutovalo tokom trajanja radionice, kao i informacije o predstojećim projektnim aktivnostima.