Održana 42. elektronska sednica KAPK

Četrdeset druga elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 4. februara 2021. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac

2. Univerzitet odbrane – Vojna akademija, Beograd

Studijski programi:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac

 • OAS – Ekonomija, za upis 74 studenta u sedištu ustanove
 • MAS – Ekonomija, za upis 15 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Odbrana, za upis 15 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Računovodstvo i revizija, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet tehničkih nauka, Čačak

 • MAS – Preduzetnički menadžment, za upis 24 studenta u sedištu ustanove

Polje umetnosti

1. Univerzitet umetnosti u Beogradu, studije pri univerzitetu

 • DAS – Digitalna umetnost, za upis 10 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Višemedijska umetnost, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Nišu – Tehnološki fakultet, Leskovac

 • MAS – Tehnološko inženjerstvo, za upis 48 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet odbrane – Vojna akademija, Beograd

 • OAS – Vojno vazduhoplovstvo, za upis 16 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite, za upis 20 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite, za upis 20 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite, za upis 5 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Vojnomašinsko inženjerstvo, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Nišu, studije pri univerzitetu

 • MAS – Menadžment u kulturnom turizmu, za upis 7 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.