Održana 87. elektronska sednica KAPK

Osamdeset sedma elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 10. februara 2022. godine

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd

  • OAS – Međunarodne studije, za upis 140 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Politikološke studije religije, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Politički sistem i privredni razvoj, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Politička analitika – partije, izbori i demokratija, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet Singidunum – Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija, Valjevo

  • MAS – Poslovna ekonomija (sa 3 modula), za upis 34 studenta u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Kragujevcu – Pedagoški fakultet, Užice

  • OAS – Pedagogija, za upis 33 studenta u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”, Vršac

  • OSS – Strukovna medicinska sestra/tehničar, za upis 28 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  • SAS – Elektronsko poslovanje i Java tehnologije, za upis 35 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac

  • DAS – Elektrotehnika i računarstvo, za upis 6 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.