Održana 88. elektronska sednica KAPK

Osamdeset osma elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 24. februara 2022. godine

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska, Leposavić

2. Univerzitet „MB”, Beograd

3. Univerzitet odbrane, Beograd

4. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu – Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad

Studijski programi:

Polje umetnosti

1. Univerzitet Novom Pazaru

  • OAS – Likovne umetnosti – slikarstvo, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica

  • OSS – Zdravstvena nega, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet odbrane – Vojna akademija, Beograd

  • OAS – Ekonomija odbrane, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić

  • OAS – Fizičko vaspitanje i sport, za upis 120 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Fizičko vaspitanje i sport, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Kragujevcu – Pravni fakultet, Kragujevac

  • OAS – Pravo, za upis 350 studenata u sedištu ustanove

4. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu – Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad

  • OAS – Pravo, za upis 60 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Pravo, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
  • OAS – Politikologija, za upis 80 studenata u sedištu ustanove

5. Univerzitet Singidunum – Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija, Valjevo

  • MAS – Poslovna informatika, za upis 16 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.