Софтвер за електронске формуларе за акредитацију је у фази тестирања

Факултет техничких наука из Новог Сада је на основу уговора број 612-01-00244/2019-01 од 9.4.2019. године за потребе Националног акредитационог тела израдио софтвер за електронске формуларе за акредитацију, који је у фази тестирања и ускоро ће бити у употреби.