Obaveštenje o pravilima za dostavljanje dokumentacije za akreditaciju

Obaveštavaju se visokoškolske ustanove da se u postupku samovrednovanja i akreditacije ustanove i studijskih programa pridržavaju sledećih pravila prilikom dostavljanja dokumentacije:

1. Za IZVEŠTAJ O SAMOVREDNOVANJU dostaviti:

1.1. Početni dokument pod nazivom Izveštaj za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolske ustanove i studijskih programa (tri primerka u papirnoj formi)

1.2. Tri CD-a (DVD-a) koji sadrže: Početni dokument pod nazivom Izveštaj za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolske ustanove i studijskih programa; Izveštaj za samovrednovanje ustanove i Izveštaj za samovrednovanje svakog, pojedinačnog, studijskog programa sa kompletnom dokumentacijom koja je pripremljena u skladu sa Uputstvima.

2. Za POČETNU AKREDITACIJU dostaviti:

2.1. Zahtev  za početnu akreditaciju (tri primerka u papirnoj formi)

2.2. Tri CD-a (DVD-a) sa Zahtevom i kompletnom dokumentacijom pripremljenom u skladu sa Uputstvima.

2.3. Dokaz o uplati (napomena: pre uplate uputiti zahtev NAT-u za izdavanje profakture).

3. Za AKREDITACIJU USTANOVE dostaviti:

3.1. Zahtev za akreditaciju visokoškolske ustanove  (VU) (tri primerka u papirnoj formi)

3.2. Tri CD-a (DVD-a) sa Zahtevom i kompletnom dokumentacijom pripremljenom u skladu sa Uputstvima.

3.3. Dokaz o uplati (napomena: pre uplate uputiti zahtev NAT-u za izdavanje profakture).

4. Za AKREDITACIJU STUDIJSKOG PROGRAMA dostaviti:

4.1. Zahtev za akreditaciju studijskog programa (tri primerka u papirnoj formi)

4.2. Tri CD-a (DVD-a) sa Zahtevom i kompletnom dokumentacijom pripremljenom u skladu sa Uputstvima.

4.3. Dokaz o uplati (napomena: pre uplate uputiti zahtev NAT-u za izdavanje profakture).

Napomena: Ako se istovremeno predaju Zahtevi za akreditaciju ustanove i studijskih programa:

  1. Za ustanovu se predaje dokument pod nazivom:  Zahtev za akreditaciju VISOKOŠKOLSKE USTANOVE – VU (tri primerka u papirnoj formi)
  2. Za svaki studijski program pojedinačno, predaje se dokument pod nazivom: Zahtev za akreditaciju datog STUDIJSKOG PROGRAMA – SP (tri primerka u papirnoj formi)