Обавештење o правилима за достављање документације за акредитацију

Обавештавају се високошколске установе да се у поступку самовредновања и акредитације установе и студијских програма придржавају следећих правила приликом достављања документације:

1. За ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ доставити:

1.1. Почетни документ под називом Извештај за самовредновање и оцењивање квалитета високошколске установе и студијских програма (три примерка у папирној форми)

1.2. Три ЦД-а (ДВД-а) који садрже: Почетни документ под називом Извештај за самовредновање и оцењивање квалитета високошколске установе и студијских програма; Извештај за самовредновање установе и Извештај за самовредновање сваког, појединачног, студијског програма са комплетном документацијом која је припремљена у складу са Упутствима.

2. За ПОЧЕТНУ АКРЕДИТАЦИЈУ доставити:

2.1. Захтев  за почетну акредитацију (три примерка у папирној форми)

2.2. Три ЦД-а (ДВД-а) са Захтевом и комплетном документацијом припремљеном у складу са Упутствима.

2.3. Доказ о уплати (напомена: пре уплате упутити захтев НАТ-у за издавање профактуре).

3. За АКРЕДИТАЦИЈУ УСТАНОВЕ доставити:

3.1. Захтев за акредитацију високошколске установе  (ВУ) (три примерка у папирној форми)

3.2. Три ЦД-а (ДВД-а) са Захтевом и комплетном документацијом припремљеном у складу са Упутствима.

3.3. Доказ о уплати (напомена: пре уплате упутити захтев НАТ-у за издавање профактуре).

4. За АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА доставити:

4.1. Захтев за акредитацију студијског програма (три примерка у папирној форми)

4.2. Три ЦД-а (ДВД-а) са Захтевом и комплетном документацијом припремљеном у складу са Упутствима.

4.3. Доказ о уплати (напомена: пре уплате упутити захтев НАТ-у за издавање профактуре).

Напомена: Ако се истовремено предају Захтеви за акредитацију установе и студијских програма:

  1. За установу се предаје документ под називом:  Захтев за акредитацију ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ – ВУ (три примерка у папирној форми)
  2. За сваки студијски програм појединачно, предаје се документ под називом: Захтев за акредитацију датог СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА – СП (три примерка у папирној форми)