35. sednica KAPK održana 28. oktobra 2019. godine

Trideset i peta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održana je u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u ponedeljak 28. oktobra 2019. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluku o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

MAS – Informatika, za 75 studenata u sedištu

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet Alfa BK – integrisani univerzitet, Fakultet informacionih tehnologija bez svojstva pravnog lica, Beograd

DAS – Informaciono komunikacione tehnologije, za 5 studenata u sedištu

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru

DAS – Bibliotekarstvo, za 5 studenata u sedištu

Polje medicinskih nauka

1. Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković“ Beograd

OSS – Medicinska sestra, za 28 studenata u visokoškolskoj jedinici van sedišta ustanove bez svojstva pravnog lica u Tutinu