Одржана једанаеста електронска седница КАПК од увођења мера у борби против корона вируса

Имајући у виду околности изазване ширењем вируса COVID-19 на територији Републике Србије и мере које је прописала Влада Републике Србије, а у складу са додатним мерама које је предузело Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ), Комисија за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) од 15. марта 2020. године одржава искључиво електронске седнице.

Двадесет и трећа електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, једанаеста од увођења мера Владе Републике Србије у борни против корона вируса, одржана је у четвртак 28. маја 2020. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе

1. Универзитет Унион – Никола Тесла, Београд

Студијски програми

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

  • ОАС – Примењена математика, за 54 студента у седишту

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

  • ОАС – Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара, за извођење на српском и енглеском језику, за 40 студената у седишту

2. Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет

  • ОАС – Прехрамбена технологија, за 260 студената у седишту
  • САС – Прехрамбена технологија, за 16 студената у седишту
  • МАС – Прехрамбена технологија, за 96 студената у седишту

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет Привредна академија, Нови Сад – Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије МЕФ, Београд

  • ДАС – Интегрално развојни менаџмент, за 8 студената у седишту

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.