51. sednica KAPK održana 4. juna 2020. godine

Pedeset i prva redovna sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održana je u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 4. juna 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluku o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad – Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF), Beograd

  • OAS – Primenjena ekonomija i finansije, za 100 studenata u sedištu
  • MAS – Primenjena ekonomija i finansije, za 100 studenata u sedištu

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

  • OAS – Forenzičko inženjerstvo, za 25 studenata u sedištu
  • MAS – Forenzičko inženjerstvo, za 25 studenata u sedištu

2. Univerzitet u Novom Sadu – Tehnološki fakultet

  • DAS – Prehrambeno inženjerstvo, za 21 studenta u sedištu

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.