Одржана 72. електронска седница КАПК

Седамдесет друга електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 14. октобра 2021. године.

На седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Универзитет ,,МБ” – Пословни и правни факултет, Београд

2. Универзитет ,,Унион Никола Тесла” – Факултет за спорт, Београд

Програми:

ИМТ студије

1. Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука, Нови Сад

 • МАС – Информациона безбедност, за упис 16 студенaта у седишту установе

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет ,,Унион Никола Тесла” – Факултет за спорт, Београд

 • ОАС – Менаџмент у спорту, за упис 60 студенaта у седишту установе
 • МАС – Менаџмент у спорту, за упис 15 студенaта у седишту установе

2. Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Београд

 • ОАС – Етнологија и антропологија, за упис 55 студенaта у седишту установе
 • МАС – Етнологија и антропологија, за упис 25 студенaта у седишту установе
 • ДАС – Етнологија и антропологија, за упис 10 студенaта у седишту установе

3. Универзитет у Београду – Учитељски факултет, Београд

 • OАС – Oбразовање васпитача, за упис 140 студенaта у седишту установе
 • МАС – Oбразовање мастер васпитача, за упис 200 студенaта у седишту установе

4. Универзитет Едуконс – Јединица ван седишта установе, Тутин

 • OАС – Разредна настава, за упис 50 студенaта у јединици ван седишта установе

5. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

 • ОАС – Логопедија, за упис 50 студенaта у седишту установе
 • МАС – Логопедија, за упис 50 студенaта у седишту установе
 • ДАС – Логопедија, за упис 5 студенaта у седишту установе

Поље медицинских наука

1. Универзитет у Београду – Медицински факултет, Београд

 • МСС – Анестетичар, за упис 24 студента у седишту установе
 • МСС – Физиотерапеут, за упис 24 студента у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет ,,Едуконс”, Сремска Каменица

 • ОАС – Органска пољопривреда, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 20 студенaта у седишту установе
 • МАС – Еколошка пољопривреда, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 8 студенaта у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.