Одржана 97. електронска седница КАПК

Деведесет седма електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 26. маја 2022. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет „Унион – Никола Тесла”, Београд

  • OАС – Међународна политика и безбедност, за упис 70 студената у седишту установе
  • МАС – Међународна политика и безбедност, за упис 25 студената у седишту установе

2. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Београд

  • ДАС – Социјална политика и социјални рад, за упис 10 студената у седишту установе

3. Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет, Нови Сад

  • MАС – Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење, за упис 20 студената у седишту установе

ИМТ студије

1. Универзитет у Крагујевцу

  • МАС – Веб дизајн, за упис 20 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.