Одржана 12. седница КАПК

Дванаеста седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 11. октобра 2022. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

ИМТ студије

1. Универзитет у Београду – Медицински факултет, Београд

  • МАС – Медицина дуговечности и здраво старење, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 30 студената у седишту установе

2. Универзитет Привредна академија у Новом Саду – Факултет друштвених наука, Београд

  • ОАС – Информационе технологије, за упис 20 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

3. Универзитет „Унион – Никола Тесла”, Београд

  • ОАС – Архитектура и урбанизам, за упис 120 студената у седишту установе
  • МАС – Архитектура и урбанизам, за упис 60 студената у седишту установе

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет Привредна Академија у Новом Саду – Факултет друштвених наука, Београд

  • МАС – Менаџмент (са 5 модула), за упис 50 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.