Održana 20. sednica KAPK

Dvadeseta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 6. decembra 2022. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Filološki fakultet, Beograd

 • DAS – Jezik, književnost, kultura (sa 5 modula), za upis 120 studenata u sedištu ustanove

2. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica

 • MSS – Master trener u sportu, za upis 24 studenta u sedištu ustanove

3. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

 • OSS – Vaspitač dece predškolskog uzrasta, za upis 150 studenata u sedištu ustanove

4. Visoka škola socijalnog rada, Beograd

 • OAS – Psihologija, promena broja studenata (povećanje sa 50 na 150)

5. Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica

 • MAS – Poslovna ekonomija, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, promena broja studenata (povećanje sa 25 na 50)

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet, Beograd

 • OAS – Astronomija i astrofizika (sa 2 modula), za upis 25 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Prirodno-matematički fakultet, Kosovska Mitrovica

 • DAS – Informatika, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet „Union – Nikola Tesla” – Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Beograd

 • DAS – Inženjerski menadžment, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti

1. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Fakultet umetnosti, Kosovska Mitrovica

 • OAS – Grafički dizajn, za upis 8 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Grafički dizajn, za upis 6 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Grafika, za upis 3 studenta u sedištu ustanove
 • MAS – Grafika, za upis 3 studenta u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.