Одржана 45. седница КАПК

Четрдесет пета седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 27. јуна 2023. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац

  • Статусна промена (промена назива установе) – нови назив: Висока струковна васпитачка и медицинска школа, Вршац

Програми:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет Алфа БК, Београд

  • ОАС – Економија и финансије, за упис 50 студената у седишту установе
  • ОАС – Маркетинг, менаџмент и трговина, за упис 60 студената у седишту установе

2. Универзитет „Унион – Никола Тесла” – Факултет за менаџмент, Сремски Карловци

  • ОАС – Пословна економија, за упис 90 студената у седишту установе
  • МАС – Пословна економија, за упис 50 студената у седишту установе
  • МАС – Менаџмент јавних набавки, за упис 25 студената у седишту установе

3. Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш – Одсек Пирот

  • ОСС – Струковни васпитач за рад са децом предшколског узраста, за упис 70 студената у седишту установе

4. Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд

  • ОАС – Право, за упис 55 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет Привредна академија у Новом Саду – Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад – Јединица ван седишта установе, Београд

  • ОAС – Саобраћајно инжењерство, за упис 55 студената у јединици ван седишта установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.