Održana 55. sednica KAPK

Pedeset peta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 10. oktobra 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

  • MSS – Menadžment i biznis, za upis 27 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu – Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad

  • MAS – Poslovna ekonomija i finansije, proširenje akreditacije za izvođenje i na engleskom jeziku

3. Univerzitet u Nišu – Ekonomski fakultet, Niš

  • OAS – Ekonomija (sa 7 modula) 240 ESPB, proširenje akreditacije za izvođenje i na engleskom jeziku

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Akademija strukovnih studija Šumadija – Odsek Kragujevac

  • OSS – Drumski saobraćaj, za upis 60 studenata u sedištu ustanove
  • MSS – Drumski saobraćaj, za upis 32 studenta u sedištu ustanove

2. Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Visoka železnička škola

  • OSS – Saobraćaj i transport (sa modulom po dualnom modelu studija), za upis 90 studenata u sedištu, od čega 5 po dualnom modelu

3. Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije

  • OSS – Poštanski saobraćaj i logistika (sa modulom po dualnom modelu studija), za upis 42 studenta u sedištu, od čega 10 po dualnom modelu

Polje umetnosti

1. Univerzitet u Kragujevcu – Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac

  • OAS – Likovne umetnosti (sa 2 modula), za upis 14 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Likovne umetnosti, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.