Одржана 60. електронска седница КАПК

Шездесета електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 27. маја 2021. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Универзитет у Новом Саду, Нови Сад

2. Универзитет у Новом Саду – Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица

Студијски програми:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Филозофски факултет

  • МАС – Руски језик и књижевност, за извођење на српском и руском језику, за упис 10 студенaта у седишту установе

2. Универзитет у Новом Саду – Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица

  • ОАС – Дипломирани васпитач, за упис 20 студенaта у седишту установе
  • МАС – Мастер васпитач, за упис 15 студенaта у седишту установе

3. Универзитет у Новом Саду – Економски факултет, Суботица – Јединица ван седишта установе, Нови Сад

  • МАС – Рачуноводство и ревизија, за упис 25 студената у јединици ван седишта установе

4. Универзитет Мегатренд – Факултет за пословне студије, Београд

  • МАС – Мастер академске пословне студије – студије на даљину, за упис 30 студенaта у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет, Београд

  • МАС – Дигитално процесно инжењерство, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 30 студенaта у седишту установе

Поље медицинских наука

1. Академија васпитачко медицинских струковних студија – одсек Ћуприја (Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја)

  • ОСС – Струковни медицински радиолог, за упис 75 студенaта у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.