Održana 1. konstitutivna sednica novog saziva KAPK

Prva konstitutivna sednica novog saziva Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 23. juna 2022. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet, Novi Sad

  • OAS – Jezik, književnost i kultura, proširenje akreditacije dodavanjem 2 modula

2. Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet, Beograd – Jedinica van sedišta ustanove, Novi Pazar

  • OAS – Obrazovanje vaspitača, za upis 30 studenata u jedinici van sedišta ustanove
  • OAS – Obrazovanje učitelja, za upis 60 studenata u jedinici van sedišta ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.