Одржана 10. седница КАПК

Десета седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 27. септембра 2022. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Универзитет у Крагујевцу – Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

Студијски програми:

Поље уметности

2. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Факултет уметности у Приштини

  • ОАС – Глума, за упис 8 студената у седишту установе
  • МАС – Глума, за упис 8 студената у седишту установе

Поље медицинских наука

1. Академија струковних студија Београд – Одсек Висока здравствена школа

  • МСС – Струковни мастер медицинска сестра (са 5 модула), за упис 80 студената у седишту установе

2. Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица – Јединица ван седишта установе, Тутин

  • ОСС – Здравствена нега, за упис 10 студената у јединици ван седишта установе

3. Универзитет у Крагујевцу – Факултет медицинских наука, Крагујевац и Универзитет у Крагујевцу – Факултет педагошких наука, Јагодина

  • ОСС – Струковна медицинска сестра васпитач (заједнички студијски програм), за упис 60 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

4. Универзитет у Крагујевцу – Факултет инжењерских наука, Крагујевац

  • МАС – Машинско инжењерство, проширење акредитације повећањем броја студената са 96 на 128

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.