Održana 18. sednica KAPK

Osamnaesta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 22. novembra 2022. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet, Beograd

Studijski programi:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Kragujevcu – Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac

  • DAS – Filologija (jezik i književnost) (sa 2 modula), za upis 15 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Novom Sadu – Ekonomski Fakultet, Subotica

  • OAS – Ekonomija, promena broja studenata (smanjenje sa 330 na 250)
  • OAS – Poslovna informatika, promena broja studenata (povećanje sa 33 na 50)

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet, Beograd

  • OAS – Matematika (sa 5 modula), za upis 250 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Matematika (sa 6 modula), za upis 200 studenata u sedištu ustanove
  • DAS – Matematika, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.