Održana 67. sednica KAPK

Šezdeset sedma sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 23. januara 2024. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet ,,MB” – Poslovni i pravni fakultet, Beograd – Mladenovac

  • MAS – Menadžment u bezbednosti, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Akademija strukovnih studija Beograd – Odsek Visoka zdravstvena škola

  • OSS – Strukovni medicinsko laboratorijski tehnolog, za upis 88 studenata u sedištu ustanove
  • OSS – Strukovni sanitarno-ekološki inženjer, za upis 88 studenata u sedištu ustanove

IMT studije

1. Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

  • OSS – Grafičko inženjerstvo i dizajn, za upis 80 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.