Јавни позиви

Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању дана 18.03.2022. године објављује следеће јавне позиве:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ТЕЛА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА РЕЦЕНЗЕНТЕ У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ПОСТУПКУ СПОЉАШЊЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБАМА НАЦИОНАЛНОГ ТЕЛА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Напомена: Обавештавамо све рецензенте, који се тренутно налазе на Листи рецензената, да је неопходно да се поново пријаве уколико желе да учествују као рецензенти у поступку акредитације високошколских установа и студијских програма и поступку спољашње провере квалитета високошколских установа у Републици Србији, сходно томе што Листу, према Закону о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 i 6721 – др. закони), сада утврђује Национално акредитационо тело (НАТ) на основу обављених јавних позива.