Održana 17. sednica KAPK

Sedamnaesta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 15. novembra 2022. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

IMT studije

1. Univerzitet u Novom Sadu – Akademija umetnosti, Novi Sad

  • MAS – Profesor predmetne nastave u oblasti umetnosti – likovne umetnosti, primenjene umetnosti i dizajn, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet odbrane – Vojna akademija, Beograd

  • MAS – Ekonomija odbrane, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Beogradu – Filološki fakultet, Beograd

  • MAS – Jezik, književnost i kultura (sa 11 modula), za upis 550 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.