Проф. др Дејан Шабић

Проф. др Дејан Шабић рођен је у Панчеву, где је завршио основну школу и гимназију. На Географском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1996. године са највишом просечном оценом у генерацији (9,91), где је започео каријеру која траје до данас. Магистарски рад завршио је 2000. године, а докторску дисертацију 2004. године на истом факултету. Наставничку каријеру започео је као доцент 2005. године, а у звање ванредног професора изабран је 2010. године и редовног професора 2015. године. Поред редовног посла на Географском факултету Универзитета у Београду, од 2010. до 2015. године радио је на Педагошкој академији у Јагодини, а од 2013. до 2019. године на Факултету безбедности Универзитета у Београду.

Објавио је 20 радова у водећим часописима и више од 250 радова у осталим часописима, затим монографије, поглавља у монографијама и тематским зборницима међународног значаја и радови изложени на стручним скуповима. Аутор/коаутор је шест универзитетских уџбеника, 11 уџбеничких комплета, четири уџбеника и једне радне свеске из географије за основну школу и гимназију.

Руководио је пројектима стручног усавршавања наставника Завода за унапређење образовања и васпитања и учествовао у реализацији међународних ТЕМПУС пројеката, домаћих пројеката из области основних истраживања и регионалних просторних планова.

Најважније дужности у струци на нивоу државе су: члан комисије за усклађивање наставних планова и програма географије на универзитетима у Србији (2006-2008), члан комисије за израду наставних планова и програма географије за 7. и 8. разред основне школе, 2. и 3. разред гимназије и средње стручне школе Завода за унапређење образовања и васпитања (2018-) и др.

На Универзитету у Београду члан је Савета Универзитета (2018-) и председник Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука (2019-).

Најзначајније функције на Географском факултету Универзитета у Београду су: продекан за науку и наставу (2006-2012), шеф Катедре за регионалну географију (2012-2018), шеф Одсека за географију (2015-2018), руководилац акредитације институције и студијских програма Географског факултета Универзитета у Београду (2008, 2012) и председник Савета Факултета (2018-).

Био је члан и председник научних и организационих одбора и предавач по позиву на више међународних и домаћих скупова. Сада је уредник научног часописа Зборник радова Географског факултета у Београду.

Ожењен је и има једног сина.